Anders Agering

Anders har 40 års erfarenhet från svensk, internationell tillverkande industri, huvudsakligen mekanisk verkstad, men även livsmedel och bioteknik.

Han har innehaft operativa befattningar som business controller och CFO, men även dotterbolagschef i sälj/servicebolag i USA och Tyskland och som produktionschef, parallellt med CFO-rollen.

Anders har bott och arbetat åtta år utanför Sverige, tre år i USA och fem år i Belgien.

Han har sysslat mycket med styrning av utländska dotterbolag, företagsförvärv, integration och omstrukturering av verksamheter. Vid sidan av den ordinarie verksamhetsstyrningen har Anders som CFO i riskkapitalägda bolag även fokuserat på förberedelsen för och genomförandet av exit-processerna. Han var bl.a. med om att framgångsrikt sätta Nederman på börsen 2007.

Teatergatan 19
411 35 Göteborg

031 20 24 60
070 881 86 44

anders@agering.nu

Anders Agering.jpg