Anders Wermelin

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Anders har lång erfarenhet från marknadsföring och försäljning av tekniska/industriella system, främst tåg- och järnvägssystem samt elkraftanläggningar och energiförsörjning.

Anders har varit affärsutvecklingschef för järnvägsfordon vid Adtranz Sweden (dagens Bombardier Transportation) samt marknads- och försäljningschef för elkraftanläggningar inom ABB. Tyngdpunkten har legat på utveckling av affärslösningar för system- och funktionsförsäljning till kunder både i Sverige och på en rad exportmarknader i framför allt Asien och Centraleuropa.

Som konsult har Anders arbetat främst med tillverkande företag inom flera branscher med inriktning mot leans sales och säljeffektivitet och organisation, marknadsanalys, exportförsäljning samt med utveckling av nya affärskoncept.

Anders har också drivit omstrukturerings- och effektiviseringsprojekt inom media/dagstidningsbranschen samt privata tjänstesektorn.

Anders arbetar framför allt med projekt inriktade mot resurssnål tillväxt inom tjänsteproduktion, marknad och försäljning. Uppdragen kan också innefatta marknadsanalyser och marknadsstrategier samt affärs- och produktutveckling.

Teatergatan 19
402 24 Göteborg

031 20 24 60
070 549 50 92
anders.wermelin@ohde.se

Anders Wermelin.jpg