Ola Sandin

Civilingenjör, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.

Ola har över tio års linjechefserfarenhet från flera industriföretag och har arbetat med inköp, logistik, produktion, ekonomi- och personaladministration samt IT-funktioner.

Ola har tjugo års konsulterfarenhet och har varit projektledare för och genomfört ett flertal projekt med förbättringar av affärsprocesserna för Produktutveckling, R & D Portfolio Management och Supply Chain Management. Som konsult är Olas inriktning strategiska och operativa förbättringar inom Supply Chain Management och Produktutveckling.

031-20 24 60
070-551 22 02
ola.sandin@ohde.se
Ola Sandin.jpg