Owe Wedebrand

Civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Owe har en lång och gedigen ledarerfarenhet av att operativt driva förändring och utveckling från ett såväl marknads, finansiellt som HR-mässigt perspektiv i roller som VD/COO/CFO.

Owe har skaffat sig en djup kunskap kring företagsförvärv och då framförallt allt integrationsfasen. En erfarenhet som startade redan för 20 år sedan då han var med om en framgångsrik ”turn-around” i ett mjukvarubolag som var en sammanslagning av två olika verksamheter från två helt skilda företagskulturer. Sedan dess har han i olika företagsledande roller varit med om att såväl förvärva som integrera verksamheter i en rad branscher och länder.

Owe har också ägnat mycket tid åt att styra och effektivisera internationella säljbolag i koncerner med begränsad hemmamarknad. Han har även här erfarenhet av att slå samman och integrera när man har parallella dotterbolag på en och samma marknad.

Owe har sin operativa bakgrund från företag som Ericsson, Ascom, FlaktWoods, TradeDoubler, Finnveden och Stena Adactum. 

Som konsult är Owe framförallt inriktad på företagsintegration, effektivisering av marknadsbolag samt att såväl arbeta fram som genomföra omfattande åtgärdsprogram i verksamheter med lönsamhetsproblem och i behov av strukturella förändringar.

Teatergatan 19
411 35 Göteborg

031 20 24 60

info@ohde.se

oweW_komp.jpg