Peter Smith

Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg.

Peter tillbringade 16 år inom rederi- och varvsnäringen på 1970- och 1980-talet, mest som CFO, och medverkade i flera företagsförvärv och omstruktureringar. Peter arbetade senare med sjöfartspolitiska frågor i egenskap av branschchef på Sveriges Redareförening.

Sedan 1988 har Peter verkat som konsult i samarbete med PIMS Associates Ltd., London och senare även med Malik Management Zentrum St. Gallen. Genom PIMS tvärindustriella profil har Peter ansvarat för projekt inom bl.a. byggnads-, skogs-, pappers-, kemi-, olje-, försvars- och vitvaruindustrin, dagligvarubranschen, bryggerinäringen, rederinäringen, telekom, miljö, bioteknologi och aquakultur.

Peter arbetar huvudsakligen med marknadsstrategiska frågor, mätning av kundtillfredsställelse och performance benchmarking samt med företagsstrategi, M&A värderingar och start-ups.

Teatergatan 19
402 24 Göteborg

031 20 24 60
070 779 56 28

peter.smith@ohde.se

Peter Smith2a.jpg