Yvonne Pokrapek

Yvonne har lång och bred erfarenhet av HR-relaterade frågor såväl nationellt som internationellt. 

Hon kommer närmast från DB Schenker där hon bl.a. varit HR Director för Region North & East (14 länder) och även ansvarat för interkulturella frågor och företagskultur inom hela DB Schenker koncernen. 

Tidigare befattningar inkluderar HR chefsroller i Lear Corporation och Göteborgs Hamn.

Genom Yvonne kan vi erbjuda utbildning, ledningsutveckling och coaching/chefsstöd, konsultuppdrag inom bl.a. arbetsrätt, organisation, rekrytering/avveckling samt interim management.

Bland annat har Yvonne stor erfarenhet av att hjälpa företag att utbilda organisationer i mångfalds- och jämställdhetsfrågor samt utveckla dessa till styrkor för företaget.

Teatergatan 19, Göteborg

031-20 24 60

Tillbaka

Yvonne Pokrapek.jpg